Klinika BioTerapii Gabinet Biorezonansu i Medycyny naturalnej w Białymstoku

Klinika BioTerapii

Gabinet Biorezonansu i Medycyny Naturalnej

TESTY

TERAPIE

Klinika BioTerapii Gabinet Biorezonansu i Medycyny naturalnej w Białymstoku

Klinika BioTerapii

Gabinet Biorezonansu i Medycyny Naturalnej

Polityka prywatności

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Kliniki BioTerapii obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie https://www.klinikabioterapii.pl/polityka-prywatnosci

 

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Klinika BioTerapii nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Klinikę BioTerapii.

 

 

§.1 Postanowienia Ogólne

 

 1. Administratorem danych jest Klinika BioTerapii z siedzibą w Białymstoku przy ul.Czystej 16, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),  NIP: 9661540488, REGON: 381280530. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 4. Dane osobowe podawane w formularzu na Stronie głównej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

 

§2. Regulamin

 

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyjęć w Klinice BioTerapii i dokonywania rezerwacji terminów wizyt poprzez stronę klinikabioterapii.pl lub przez telefoniczną rejestrację.
 2. Rezerwacji terminu wizyty można dokonać przez Internet, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Dodatkowo rezerwacji można dokonać dzwoniąc w godzinach jej pracy - numer jest podany na stronie Kliniki BioTerapii.
 3. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest poprawne wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza rezerwacji udostępnionego na stronie klinikibioterapii.pl. Po dokonaniu rezerwacji na adres poczty elektronicznej przyjdzie mail z potwierdzeniem rezerwacji, co oznacza, że wizyta została przyjęta. Jeśli wizyta jest umawiana poprzez kontakt telefoniczny z rejestracją, to warunkiem jej przyjęcia jest podanie swoich danych i wybór terminu wizyty.
 4. Klinika BioTerapii ma prawo anulować rezerwację, jeśli Pacjent nie pojawi się na wizycie o wyznaczonej godzinie i kontakt na podany przez Pacjenta numer telefonu nie będzie możliwy.
 5. Klinika BioTerapii ma prawo anulować rezerwację w przypadku sytuacji nie przyjścia na umówiony terminy poprzedniej wizyty.
 6. Jeśli wizyta nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Kliniki, zostanie umówiony nowy termin wizyty.
 7. Po zaakceptowaniu lub anulowaniu rezerwacji Pacjent otrzymuje automatyczne powiadomienie wysyłane listem elektronicznym na podany naszej rejestracji lub w formularzu internetowym adres email.
 8. Umówioną wizytę można odwołać, najpóźniej 24 godziny przed wizyt, wyłącznie przez jedną z opcji: kliknięcie opcji anulacji wizyty w mailu potwierdzającym wizytę, pod numerem telefonu +48 607 324 282.
 9. Jeśli Pacjent anuluje wizytę lub zmieni jej termin po przekroczeniu 24 godzin przed sesją, to taka wizyta jest płatna – pełna stawka za daną wizytę, 150zł. Podobnie, jeśli Pacjent nie pojawi się na wizycie i nie anuluje jej, to ponosi pełny koszt za wizytę 150zł.
 10. Dokładamy wszelkich starań, aby wizyty odbywały się w wyznaczonym czasie, jednak w szczególnych okolicznościach mogą się wydłużać. Prosimy o wyrozumiałość w razie ewentualnych kilkunastominutowych opóźnień.
 11. Ceny znajdujące się w formularzu rezerwacji wyrażone są w złotych polskich.
 12. Płatność za wizytę regulowana jest na miejscu w Klinice lub przelewem na konto bankowe w razie anulowania po przekroczeniu 24godzin. Numer konta: PL 68 1050 1823 1000 0097 0498 0391
 13. Warunkiem rezerwacji terminu wizyty jest zapoznanie się przez Pacjenta z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 14. Możliwe są zmiany niniejszego Regulaminu. Rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 15. Klinika BioTerapii jest prowadzona przezMałgorzata Miąszkiewicz, z siedzibą przy ul. Polonijnej 10 w Białymstoku –  NIP: 9661540488.
 16. Reklamacje można składać na adres e-mail kontakt@klinikabioterapii.pl Wniosek reklamacyjny zostanie rozpatrzony do 30 dni.

 

§3. Administrator Danych

 

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.

 3. Cele i podstawy przetwarzania ​​​​​​:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

- w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,

- w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli użyłeś formularza kontaktowego.

- w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli umówiłeś się na wizytę online poprzez stronę https://www.klinikabioterapii.pl/rezerwacja-online

e. wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

f. cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

g. cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

h. badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 2. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 3. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 5. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 6. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. W związku z naszą współpracą, może dochodzić do powierzenia przetwarzania Pana / Pani danych następującym podmiotom:

 • SAFI STUDIO Paweł Nowakowski, Dębina, ul. Spacerowa 25, 05-152 Czosnów, NIP: 5311610855 – w celu przechowywania Pana / Pani danych osobowych w ramach systemu rezerwacji Bookero,
 • WebWaver Maciej Czajkowski, ul. Sucharskiego 3/5, 01-390 Warszawa, NIP: 5222791884 – w celu przechowywania Pana / Pani danych osobowych na serwerze skrzynki pocztowej,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu korzystania z usług Google, takich jak Google Drive i Google Docs, w ramach których może dochodzić do przetwarzania Pana / Pani danych osobowych,
 • IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241B, 53-234 Wrocław, NIP: 898-16-47-572 – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym są przetwarzane Pana / Pani dane na potrzeby wystawienia faktury,
 • DK Doradztwo Sp. z o.o., ul.Graniczna 83, Klepacze ,15-635 Białystok13, NIP: 542-299-81-01 – w celu korzystania z usług księgowych świadczonych przez podmiot zewnętrzny, który przetwarza Pana / Pani dane widoczne na fakturach
 1. Przekazywanie danych do państwa trzeciego. Ponieważ korzystamy z usług Google, Pana / Pani dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w zakresie ich przechowywania na serwerach. Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

 2. Okres przechowywania danych. Pana / Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania.

 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@klinikabioterapii.pl

 

Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych

Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem korzystania z naszych usług.

 

§3. Cookies

 

Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies zostały szczegółowo opisane w zakładce Cookies.

Copyright © 2018-2024 Klinika BioTerapii

Biorezonans Białystok
Klinika Bioterapii Biorezonans Białystok